info@exports.pl +48 732 705 320

 DOTACJE NA EXPORT

Dla kogo?

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
 • Lokalne grupy działania;
 • Konsorcja;
 • Jednostki samorządu terytorialnego.

Na co?

Przykładowe koszty kwalifikowane dotacji eksportowych obejmują m.in.:

 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w Polsce i za granicą;
 • udział w międzynarodowych misjach;
 • pozyskanie certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
 • badania marketingowe;
 • wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
 • przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt.

Ile?

Wartości projektów eksportowych dofinansowanych w ramach funduszy europejskich osiągają najczęściej wartości na poziomie 200-500 tys. PLN (projekty regionalne), a nawet do 1 mln PLN (projekty ogólnopolskie, np. Go To Brand).

Intensywność dofinansowania podobnych projektów wynosi najczęściej od 50% do 85% wartości netto danego projektu.

Szczegółowe informacje na temat naszej oferty usług w zakresie wsparcia dotacji na eksport
mogą Państwo uzyskać pod numerem 732 705 320.

EXPORTS.PL
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@exports.pl

Napisz wiadomość

Scroll Up