BRANŻA IT – OPRACOWANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI (IRLANDIA, NIEMCY, USA, WIELKA BRYTANIA)

Klient: przedsiębiorstwo usługowe specjalizujące się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania informatycznego

Cel usługi: stworzenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej Klienta w zakresie internacjonalizacji jego działalności

Nasze działania obejmowały:

  • charakterystykę Klienta, w tym analizę jego działalności, oferty i zasobów, wskazanie usług najbardziej konkurencyjnych na rynkach zagranicznych
  • analizę w zakresie wyboru rynków docelowych, w oparciu o dane dotyczące popytu oraz podaży na usługi Klienta
  • charakterystykę wyselekcjonowanych rynków docelowych, z uwzględnieniem regulacji prawnych, analizy ofert konkurencji, popytu i podaży
  • ustalenie celów, strategii i prognoz eksportowych
  • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej (targi, misje, konferencje, inbound marketing)
  • ustalenie szacowanej wielkości kosztów niezbędnych do sfinansowania działań eksportowych
  • opracowanie wstępnego harmonogramu wdrażania strategii eksportowej

 

Efekt naszych działań: opracowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej Klienta w zakresie internacjonalizacji jego działalności na rynki zagraniczne: irlandzki, niemiecki, amerykański i brytyjski